X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn thờ 7 bông

.
.
.
.
X