X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh trụ

.
.
.
.
X