X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh trong suốt

.
.
.
.
X