X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh trắng tự nhiên

.
.
.
.
X