X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh tinh thể

.
.
.
.
X