X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh pha lê

.
.
.
.
X