X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh ngậm tinh thể

.
.
.
.
X