X

Tượng Phật Thuận Duyên

đá thạch anh hồng

.
.
.
.
X