X

Tượng Phật Thuận Duyên

chuỗi tay trầm hương tụ nhiên

.
.
.
.
X