X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ tượng tây phương tam thánh hào quang nhỏ

.
.
.
.
X