X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ tượng phật dược sư dát vàng

.
.
.
.
X