X

Tượng Phật Thuận Duyên

vòng tay trầm hương chìm

.
.
.
.
X