X

Tượng Phật Thuận Duyên

vòng đeo tay gỗ trầm hương

.
.
.
.
X