X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thất phật dược sư nhỏ

0943777139

.
.
.
.