X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thất phật dược sư lớn

.
.
.
.
X