X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thần tài thổ địa bằng bột đá

.
.
.
.
X