X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tây phương tam thánh vẽ gấm đài loan

.
.
.
.
X