X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tây phương tam thánh bằng gỗ

0943777139

.
.
.
.