X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tây phương bằng lưu ly

.
.
.
.
X