X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tài địa vẽ gấm hoa văn

.
.
.
.
X