X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng sa bà tam thánh bằng gỗ đẹp

.
.
.
.
X