X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quán âm bằng poly đài loan

.
.
.
.
X