X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật nghìn tay nghìn mắt đài loan

.
.
.
.
X