X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư lưu ly đài loan

.
.
.
.
X