X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư lưu ly cầm bình thuốc

.
.
.
.
X