X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư bằng lưu ly

.
.
.
.
X