X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư bằng đá ép

.
.
.
.
X