X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư bằng bột đá

.
.
.
.
X