X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di đà bằng gỗ

.
.
.
.
X