X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật đản sanh đài loan

.
.
.
.
X