X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật a di đà có hào quang

.
.
.
.
X