X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật a di đà bằng gỗ đài loan

.
.
.
.
X