X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng hoa nghiêm tam thánh đài loan

0943777139

.
.
.
.