X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng dược sư đài loan

.
.
.
.
X