X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng bằng đá bạch ngọc

0943777139

.
.
.
.