X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di đà thạch anh hồng

.
.
.
.
X