X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di đà tam tôn bằng gỗ

.
.
.
.
X