X

Tượng Phật Thuận Duyên

tranh liên trì hải hội trắng đen

.
.
.
.
X