X

Tượng Phật Thuận Duyên

tranh liên trì hải hội lụa màu

.
.
.
.
X