X

Tượng Phật Thuận Duyên

trầm hương tốc kiến quảng nam

.
.
.
.
X