X

Tượng Phật Thuận Duyên

thường trụ kim cang

.
.
.
.
X