X

Tượng Phật Thuận Duyên

tháp xá lợi bằng pha lê

.
.
.
.
X