X

Tượng Phật Thuận Duyên

tháp xá lợi bằng nhựa

.
.
.
.
X