X

Tượng Phật Thuận Duyên

thái bạch kim tinh thái thượng lão quân

.
.
.
.
X