X

Tượng Phật Thuận Duyên

thạch anh tím tự nhiên

.
.
.
.
X