X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật văn thù độ mệnh tuổi mão

.
.
.
.
X