X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật dược sư và 12 vị đại tướng dược xoa

.
.
.
.
X