X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật bản mệnh tuổi mùi

.
.
.
.
X