X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật a di đà màu vàng

.
.
.
.
X