X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật a di đà dát vàng

.
.
.
.
X